ZIBA elkartean kezka dago bertan lan egiten duten pertsonen hazkunde profesionala eta pertsonala sustatzeko, plantillan dauden emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde eginez, eta horiek dira, zalantzarik gabe, erakundearen eraginkortasuna zehazten duten elementuak.

Berdintasun-politika aktiboak txertatzeak pertsona guztien baldintzarik gabeko konpromisoa du helburu komunak lortzeko, eta helburu horiek motibazio, integrazio eta gogobetetze handiagoa, lehiakortasuna eta produktibitatea hobetzea eta langileak leial bihurtzea ekarriko dute

I.Berdintasun Plan honen helburu nagusia da ZIBA elkarteko emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorra bermatzea eta lan-arloko edozein diskriminazio saihestea, bai eta Enpresa-Politikaren printzipioetako batean aurrera egiten jarraitzea ere, hau da, aukera-berdintasunean, diskriminaziorik ezan eta aniztasunarekiko errespetuan oinarritutako lan-harremanen aldeko esparru bat garatzea, ingurune seguru eta osasungarri bat sustatuz eta giza taldearekiko komunikazioa erraztuz.

Plana abian jartzeko, erakundeko langile guztiek parte hartuko dute. Neurriak zehazteak pertsona guztiek ezagutzea eta ulertzea bezainbesteko garrantzia izango du.

I.Berdintasun Planaren helburu nagusia da ZIBA elkartea existitzea eta haztea ahalbidetzen duten emakumeen eta gizonen benetako berdintasun eraginkorra bermatzea eta edozein diskriminazio mota saihestea.

Planaren helburuak

 • Berdintasun-printzipioak eta balioak finkatzea erakundearen barne-funtzionamenduan eta, oro har, antolaketa-kulturan.

 • Erakundearen prozesu bakoitzean genero-ikuspegia zeharkakoa izatea.

 • Jardun zehatzetan, elkarteak berdintasunaren, diskriminaziorik ezaren eta integrazioaren alde dituen balioak zehaztea.

 • Emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunarekin konprometitutako erakundea lortzea.

 • Lan-eremuan maila guztietan sartzeko eta lanbide-garapenerako aukera berdinak bermatzea, erakundean sor daitezkeen desberdintasunak eta desorekak murriztuz.

 • Pertsonen garapenaren alde lan egitea, lan-bizitza familia-bizitzarekin, bizitza pertsonalarekin eta lan-bizitzarekin uztartzeko neurriak ezarriz.

 • Erabakiak beti irizpide objektiboetan eta prozesuen gardentasunean oinarritzen direla bermatzea.

 • Erakundeko maila guztiak informatzea, prestatzea eta sentsibilizatzea aukera-berdintasunaren inguruan.

Helburu orokorrak lortzera hurbiltzeko aukera emango duten epe laburreko helburuak honako hauek dira:

 • Emakumeen eta gizonen presentzia bultzatzea gaur egun parte-hartze txikia duten maila eta lanpostuetan, emakumeen sarbidean edo lan-baldintzetan desberdintasunak sortzen dituen edozein oztopo ezabatuz.

 • Langileak sentsibilizatzea Emakumeen eta Gizonen Aukera Berdintasunaren inguruan.

 • Zuzendaritza eta langileak aukera-berdintasunaren prozesuan inplikatzea.

 • Hautaketa- eta kontratazio-prozesuetan, prozedura eta politika objektiboak garatzea eta aplikatzea, baldin eta zuzenean edo zeharka generoarekin zerikusia duen edozein betekizun ezabatzen badute, eta betekizun horiek merezimenduan, gaitasunean eta pertsonaren eta lanpostuaren arteko egokitasunean soilik oinarritzen badira, hautagaitzak haien egokitasunaren arabera baloratuz.

 • Prozedurak aztertu eta garatzea, erantzukizun-eremu guztietako lanpostuak pertsona egokienek betetzen dituztela bermatzeko, tratu-berdintasunaren esparruan.

 • Lanbide-garapena erraztea, genero-bereizketarik gabeko trebetasunak eta gaitasunak garatzen lagunduko duten prestakuntza-ekintzak eginez, bai eta plantillako langileak ere, bateragarritasun-neurriak hartuz eta aplikatuz eta lan-denbora antolatuz.

 • Genero-ikuspegia lan-osasunaren eta laneko arriskuen politikan txertatzea.

Berdintasun Plan hau ZIBA elkarteko langile guztiei aplikatuko zaie, eta Negoziazio Batzordeak sinatzen duenean sartuko da indarrean. Batzorde hori gardentasun osoz jakinaraziko zaie langile guztiei. Eta 4 urteko indarraldia du.

2023ko maiatzaren 17an Berdintasun I. Plana aurkeztu da, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailako Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzan, Negoziazio Batzordeak onartuta.