Sarrera

Ikasgune udal programa bat da, eta bere helburua eskola akonpainamendua Zallako udalerriko ikasleei ematea da, eskolako arrakasta lortzeko, funtsezko bi ardatzen bidez: euskara sustatu eta horrekin laguntzea eta berdinen arteko harreman sozial positiboak eta lankidetzakoak sustatzea.

Udalerrian dagoen aniztasunak familia askoren egoera kontuan hartzea eskatzen du, honako hauei dagokienez:

  • egoera ekonomikoa
  • gizarte-zaurgarritasuna: familia desegituratuak, beste kultura ..
  • hizkuntza ofizialekiko zailtasuna

Horregatik, programa honek desberdintasunen konpentsatzailea izan behar du, eta, beraz, horrelako egoeretan dauden adingabeei ematen die lehentasuna. Eskolako arrakasta, hein handi batean, haren errendimendu onaren eta ingurune egokian dituen gaitasunen garapenaren araberakoa da.

Helburuak

  1. Ikasleei, batez ere ingurune fisiko egokirik ez dutenei, laguntza eta bitartekoak ematea, izan ditzaketen ikasteko zailtasunak prebenitu, gainditu eta horietan aurrera egiteko.
  2. Ikasten ikasteko autonomia eta gaitasuna garatzea, lana behar bezala antolatuz eta ikasteko ohitura onak hartuz.
  3. Oinarrizko gaitasunen garapena hobetzea, batez ere irakurketarekin zerikusia duten zereginena: ulermena eta adierazpena, bai idatzizkoa, bai
  4. Ikasleek beren gaitasunei buruz eta ikastetxeak bere ikasleei buruz dituen itxaropenak hobetzea.
  5. Esperientzia positiboak izatea, autoestimua eta norberaren pertzepzioa hobetzeko.
  6. Hainbat arrazoirengatik seme-alabei behar duten hezkuntza laguntza eman ezin dieten familiei laguntzea.

Zallako Ikasgune – albistea