Laneko arriskuen prebentziorako plan honetan, funtsean, LPRLa eta, hala badagokio, prebentzioa kudeatzeko teknikak aplikatzeari egiten zaio erreferentzia, funtsezkoak diren zenbait jarduera eta zeregin sartuz.

Langileen informazio, kontsulta eta partaidetza-eskubidea betetzeko, ZIBA elkarteko Zuzendaritza Batzordeak prebentzio-planaren agiriaren edukia ikasturte hasieran jakinarazten dio prebentzio-ordezkariari.

Elkarteak bere gain hartu behar du, zuzenean eta bere erantzukizun osoz, proposatutako prebentzio-neurriak betearaztea eta praktikan jartzea. Neurri horiek planifikatu egin beharko dira, lehentasunak ezarriz eta beharrezko baliabide materialak, horiek gauzatzeko eta kontrolatzeko arduradunak eta beharrezko baliabide ekonomikoak esleituz.

Laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketa egiten diren prebentzio-jardueren etengabeko kontrola eta jarraipena behar duen prozesua da, eta horrek aukera ematen digu jarduera okerrak zuzentzeko eta jarduera egokietan berresteko.

Beharrezkoa da, beraz, langileentzako arriskuak sor ditzaketen lan-baldintzak etengabe identifikatzea, ebaluatzea eta zuzentzea, neurri zuzentzaile berriak berrikusita eta hartuta.

Horregatik, ez da istripu edo gaixotasun profesional bat gertatu arte itxaron behar prebentzioan jarduteko; aitzitik, aldez aurretik, kalteren bat eragin dezaketen arrisku-egoera guztiak aztertu behar dira, kaltea gertatu aurretik, eta horiek kontrolatzeko behar diren neurri guztiak hartu behar dira, bai leku, instalazio eta lan-ekipamenduen baldintza arriskutsu horiek zuzentzeko, bai langileen beren ekintza ez-seguru edo arriskutsuak zuzentzeko.

Gogoan izan behar dugu, halaber, Elkarteak, Prebentzio Zerbitzuen Erregelamenduko 1. artikuluak prebentzio-jarduera bere antolamendu-egituran integratu behar du, eta horrek esan nahi du haren hierarkia-maila guztietan erantzukizunak esleitu eta bere gain hartu behar dituela, prebentzioa barne, egiten diren jarduera guztietan eta hartzen diren erabaki guztietan.

ASPY Prevención, gure erakundeak kontratatutako kanpoko prebentzio-zerbitzu gisa, aholkularitza, laguntza eta aholkularitza-organoa da, eta jarduera jakin batzuk egiteaz arduratzen da,ondoren elkarteak laneko arriskuen prebentzioa behar bezala kudeatu ahal izan dezan.

Helburua da elkarteko langile guztiek laneko arriskuen prebentzioaren arloko erantzukizunak beren gain hartzea, hierarkia-mailaren arabera, elkartearen zuzendaritza batzordearen etengabeko pizgarri eta aholkularitzan oinarrituta.

Horrela, prebentzio-jarduerak osatzen jarraitu behar dugu, Laneko Arriskuen Prebentzioa ZIBA elkartean erabat integratzeko eta langile guztientzat segurtasun eta osasun-maila hobeak lortzeko

 

  • Kanpoko Prebentzio-Zerbitzua: ASPY Prevención.

  • Jon Arrospide, 15 behea-eskuma – 48014 – BILBO – Bizkaia

  • Mutua: ASEPEYO Bilbao. 

  • Sabino Arana, 33-35 – 48013 – BILBO – Bizkaia