Zerbitzuaren deskribapena: programa honek eskola-laguntzako eta aisialdiko zerbitzu bat eskaintzen du, udalerriko 6-12 urte bitarteko adingabeei (Lehen Hezkuntzako 1. mailatik 6. mailara bitartekoak) gizarte- eta hezkuntza-prozesu egokia bermatzeko gune bat sortuz, eskolaren osagarri diren hezkuntza-baliabideen gabeziak dituztenak eta kasu askotan gizarte-desabantailako testuinguruetan daudenak, hori guztia komunitateko hainbat eragileren (familia, eskola eta ingurunea) interakzioaren bidez.

Prestakuntza hau 2021eko abenduan zehar garatu egin da Muskizko Udalaren Gaztegunean.

Xedea: seme-alabak ikasteko motibazioa izaten lagunduko dieten teknika eta metodo errazak ematea. Seme-alaben hezkuntzan aktiboki parte hartzea.

Helburuak:

  • Gurasoak sentsibilizatzea eta informatzea beren seme-alaben errendimendu akademikoan duten eginkizunari buruz.

  • Seme-alabei etxean ikasten laguntzeko moduari buruzko hausnarketak sortzea, familia-giroan ahalik eta gatazka gutxien sortuz.

  • Aitak eta amak beren ikasketetan beren seme-alabei laguntzeko ohiko moduari buruz hausnar dezaten bultzatzea, baliagarria dena indartzeko eta motibazioa eta arrakasta akademikoa lortzen lagunduko duten estrategia berriak ikasteko.

Familia kopurua: zerbitzuan 50 familia daude gaur egun parte hartzen, baina guztiek ezin izango dute parte hartu.

Tailerraren garapena: seme-alabei laguntzeko moduari buruz familiei bidali nahi diegun mezuarekin koherenteak izateko, tailerra parte-hartzailea izango da eta haien motibazioa bilatuko da.

Lehenik eta behin, honako hauek berraztertzea proposatuko da: seme-alaben ikasketen inguruan duten jarrera eta funtzionamendua, adingabeei zer laguntza ematen dien ikusteak zer eragiten duen, zer egoera diren konplexuagoak, zer egiten duten, zer dakiten eta haurrei zer laguntzen dien azpimarratzeko eta haien zailtasun nagusiak identifikatzeko.

Bigarren zatian, honako gai hauei buruzko azalpen didaktikoa planteatuko da:

  • Familiek irakatsi ditzaketen estrategiak, ohiturak eta jarrerak, eta haurrak ikasketara motibazioz hurbiltzen laguntzen dutenak.

  • Gurasoek zer behar duten aurrekoa garatu ahal izateko: nola prestatu ikasketetan laguntzeko.

  • Zeharka azalduko da balorazioaren eta haurrarekiko afektuaren eta mugen arteko orekaren garrantzia.

Amaitzeko, aldaketa-esperimentu bat proposatuko da: parte-hartzaile bakoitzari planteatuko zaio bere funtzionamenduan egin nahi duen aldaketa bat, semearen edo alabaren arlo akademikoarekin lotuta.

Programaren koordinatzailea: Inge Isasi Astorkiza (ZIBA elkarteko koordinatzaile)

Prestakuntzaren arduraduna: Saioa Albizuri Lauzirika (aholkularia, hezitzailea, terapeuta eta coach)